Klucze Henocha® – legendarna w literaturze światowej pozycja nazywana czasami „Biblią XXI wieku” autorstwa dr. J.J. Hurtaka.

Informujemy, że ukazało się pierwsze polskie tłumaczenie książki pt. Klucze Henocha – Księga Wiedzy autorstwa dr. J.J. Hurtaka. Jej oryginalny tytuł to: Keys of Enoch – Book of Knowledge. Pierwsze, angielskie wydanie Kluczy Henocha ukazało się w Stanach Zjednoczonych w 1973 roku i od tego czasu książka doczekała się przekładu w ponad 30 językach na całym świecie.

Klucze Henocha łączą duchowość i naukę starając się odpowiedzieć na zasadnicze pytanie współczesnego człowieka: Czy nauka i duchowość mogą razem uczestniczyć w transformacji planetarnej? Według Kluczy Henocha naszym kolejnym krokiem w procesie ewolucji jest skok kwantowy w obie te dziedziny. Obecne badania naukowe obejmują stosowanie unikatowych związków chemicznych w celu stymulowania komórek macierzystych do przekształcania w nowe, zdrowe tkanki, do zrozumienia naszego wielopoziomowego wszechświata i otaczających form życia, a także zdarzeń UFO występujących na całym świecie. W tym samym czasie ludzka świadomość – rozszerza się na wcześniej niedostępne obszary zrozumienia.

Klucze Henocha to książka stojąca na czele wielu odkryć naukowych w ciągu ostatnich czterdziestu lat. To plan zrozumienia naszego żywego wszechświata i kodów wydarzeń przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, od informacji o „DNA- boskim kodzie”, czyli bezpośrednim powiązaniu DNA z numerycznymi skojarzeniami biologicznych „listów” do strukturalnego zestrojenia się Wielkiej Piramidy w Egipcie z odległym Pasem Oriona. Zawiera ona również informacje o wielu poziomach inteligencji pozaziemskiej i ultra-ziemskiej, a także o rozwoju naszej planety i poprzednich cyklach istnienia.

Księga Wiedzy – Klucze Henocha®: wizje drogi życia i nowa rzeczywistość naszej przyszłości

Klucze Henocha® stanowią wzorzec dla wyższej świadomości XXI wieku. Jest to nauka i wizja tego, jak możemy pracować wspólnie z samym sobą, z otaczającymi nas ludźmi i z wyższą duchową inteligencją. Dzięki takiej współpracy zaczynamy rozumieć, dlaczego wartości duchowe są ważne dla wszystkich ludzi, jednocześnie rozumiejąc znaczenie wszelkiego życia we wszechświecie. Zapraszamy was do przyłączenia się do nas i uczestniczenia w tej wyjątkowej lokalnej i globalnej inicjatywie, która wykorzystuje medytację, muzykę i przyszłą naukę, aby zrealizować najwyższe aspiracje, które mogą przekształcić nasz świat w nową naukę i duchową mądrość, kierującą się Świadomością.

Klucze Henocha i wykorzystanie dynamiki umysłu w przestrzeni i w czasie

Jesteśmy współtwórcami naszego własnego świata i mamy potencjał, by stać się Istotami Światła, ale jak to osiągnąć? W 1973 r. dr J. J. Hurtak miał głębokie doświadczenie, które zmieniło jego życie, a on podzielił się z nami niektórymi technikami, które mu pokazano jak: muzyka, zastosowanie wyrażeń sakralnych i nowe wzorce przyszłych nauk, mogące nam pomóc rozwinąć naszą wyższą naturę. Informacje te zawarte w Księdze Wiedzy – Kluczach Henocha®, są pomostem między nauką a duchowością, gdzie następną granicą nauki nie jest ani gen, ani mózg, ale dusza. Dzieło to zostało nazwane „żywą książką z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości”. Od informacji o kodzie boskiego DNA, po połączenie Wielkiej Piramidy w Egipcie z gwiazdozbiorem Oriona, książka ta w latach 70. XX wieku była prekursorem tej wiedzy i obecnie znajduje się w czołówce wielu odkryć naukowych ostatnich trzydziestu lat. Opisany tu wzorzec zawiera również informacje o wielu poziomach inteligencji pozaziemskiej i ultra-ziemskiej, a także planetarną historię przeszłych cywilizacji sprzed dziesiątek tysięcy lat.

Zgodnie z metafizyką Kluczy Henocha®, naszym kolejnym krokiem w procesie ewolucji jest kwantowa zmiana zarówno w rozwoju nauki i świadomości, jak i, co najważniejsze, w naszym własnym procesie transformacji światła. Zaczyna się od stwierdzenia, że ​​świadomość można zdefiniować jako nielokalne, wszechobecne pole, które może być używane tak, jak muzyk dotyka muzycznych wibracji. Może nam to pomóc w odpowiedziach na pytania dotyczących życia: skąd pochodzimy? Dlaczego tu jesteśmy? Dokąd podążamy w nieskończonym procesie Życia i ewolucji?