Niedawno ukazała się na rynku księgarskim w Polsce książka p.t. PIĄTY WYMIAR – PRZYSZŁOŚĆ TU I TERAZ z podtytułem PRZEBUDZENIE WIELKIEJ PIRAMIDY autorstwa Andrzeja Wójcikiewicza. Książka jest zamknięciem trylogii, z której dwa pierwsze tytuły to: PRZEBUDZENIE CHEOPSA (pierwsza część historii Projektu Cheops) oraz W POSZUKIWANIU WIELKIEGO LABIRYNTU (kontynuacja Projektu Cheops, zapis przebiegu wykopalisk na terenie nekropolii w Hawarze w Egipcie) zostały wydane odpowiednio w latach: 2009 i 2011.

W dobie pandemii i niepokojów społecznych potrzebna jest nam wszystkim wizja piękniejszej, ciekawszej przyszłości. Początkowo tytuł książki miał brzmieć: Przebudzenie Wielkiej Piramidy z podtytułem Piąty Wymiar – przyszłość tu i teraz.  Kiedy jednak wkroczyliśmy w obecnie miłościwie nam panujący chaos, została podjęta decyzja, aby zamienić podtytuł z tytułem. Tak więc PIĄTY WYMIAR – PRZYSZŁOŚĆ TU I TERAZ to przypomnienie, że wszystko to, co robimy w tym czasie determinuje naszą najbliższą przyszłość, która może być barwna i niezwykła, pomimo tak nieciekawej teraźniejszości.

W książce zawarte są odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

  • Czy świat duchowy może współistnieć i współdziałać ze światem fizycznym w kreowaniu naszej teraźniejszości?
  • Jak ważna była Ceremonia 11.11.11. którą Fundacja Dar Światowida zorganizowała w Kairze w dniu 11 listopada 2011 roku.
  • Czy przejście planety Ziemia oraz jej mieszkańców do Piątego Wymiaru rozpoczęło się teraz, w latach 20-tych XXI wieku?
  • Jaka jest rola Egiptu i Wielkiej Piramidy, tudzież wszystkich piramid istniejących na ziemi w ochronie przed globalnym kataklizmem
  • Jaka jest rola Polski oraz Fundacji Mądrość Narodów w dobie wielkich przemian na świecie?
  • Gdzie znajduje się oryginał Arki Przymierza oraz jaka jest jej rola w przejściu Ziemi i ludzi do wibracji Piątego Wymiaru…
  • Jak może wyglądać nasze codzienne życie w wibracjach Piątego Wymiaru?
  • Jak wymiar duchowy widzi obecną sytuację pandemii i koronawirusa… oraz na wiele innych pytań, które dotyczą obecnych czasów i przyszłości nas wszystkich.

Treść książki podzielona jest na trzy części: PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ i PRZYSZŁOŚĆ. Rozdziały dotyczące Przeszłości i Teraźniejszości oparte są na autentycznych faktach i zdarzeniach, które miały miejsce pomiędzy styczniem 2011 roku a czerwcem 2020 roku. Przyszłość jest wizją autora jak może wyglądać życie na ziemi w wibracjach Piątego Wymiaru, gdzie nie ma dualizmu: dobro – zło, ciemność – światło, wojna – pokój, itp., gdzie nie ma chorób i śmierci, gdyż każdy z nas decyduje jak długo chce żyć, zanim przejdzie do świata duchowego; gdzie nie ma negatywnych myśli, a materializują się wyłącznie dobre pragnienia.

Książka jest dedykowana Iwonie Stankiewicz, wyjątkowej i niezwykłej osobie, która była nie tylko Światłem i inspiracją związaną z pisaniem tej książki, ale również jej korektorką i jedną z bohaterek nazwaną w książce PRZEBUDZENIE CHEOPSA Ta, Do Której Uśmiecha się Każdy Poranek. Iwona nagle i niespodziewanie odeszła od nas przenosząc się ze świata fizycznego, do świata duchowego w październiku b.r. Wierzę, że ma po tamtej stronie wyjątkową rolę do spełnienia,